Steve Jobs, NeXT och skapandet av första World Wide Web

08 Aug 2023

Steve Jobs och grundandet av NeXT

Efter att ha lämnat Apple 1985 fann Steve Jobs sig själv vid en korsning. Hans nästa steg blev NeXT, ett företag som riktade sig mot den akademiska och forskningsinriktade marknaden. NeXT-datorerna introducerade en rad banbrytande teknologier, inklusive objektorienterad programmering, högupplöst grafik och digital signalbehandling. Jobs hade en passion för design och användarupplevelse, och det märktes i NeXTs produkter. Varje detalj var noga genomtänkt, från maskinvarans kubiska form till det innovativa användargränssnittet.

Tim Berners-Lee och World Wide Web

På CERN i Schweiz, fann Tim Berners-Lee NeXT-datorn som den perfekta plattformen för att utveckla det som skulle bli World Wide Web. Berners-Lee skapade den första webbläsaren och webbserven på en NeXT-maskin och lade grunden för en teknologi som skulle omforma världen.

NeXT-datorns unika kapabiliteter, som dess grafiska arbetsflödesorienterade programmeringsmiljö och kapacitet att hantera komplexa uppgifter, gjorde den idealisk för Berners-Lees vision.

NeXT och Teknologisk Innovation

Utöver dess roll i skapandet av webben, var NeXT en kraft för innovation inom IT-industrin. Företaget var bland de första att inkludera en Ethernet-port som standard och använde Display PostScript som sitt grafiska system, vilket möjliggjorde exceptionell bildkvalitet och typografi.

NeXTs programvaruplattform, NeXTSTEP, introducerade en objektorienterad arkitektur och en rad utvecklingsverktyg som hade en varaktig inverkan på programvaruutveckling.

Steve Jobs’ Återkomst till Apple och NeXTs arv

När Apple förvärvade NeXT 1997, markerade det inte bara Jobs återkomst till Apple utan också en fusion av teknologier. NeXTs operativsystem blev grunden för MacOS och dess inflytande sträckte sig genom Apples produktsortiment.

Jobs vision med NeXT återspeglade sig i hans ledarskap hos Apple. Hans fokus på design, användarupplevelse och innovation blev kärnprinciper för företaget.

Steve Jobs och Teknologins humanism

Steve Jobs förkroppsligade en unik syn på samspelet mellan teknologi och humaniora. Han såg teknologin som ett verktyg för att berika mänskligt liv, snarare än ett slutmål. Hans arbete med NeXT datorplattform visar hans engagemang för att gå bortom nuvarande teknologiska gränser och skapa verktyg som speglade mänsklig kreativitet och värderingar.

Jobs inflytande sträckte sig från designen av Macintosh, som gjorde datorteknik tillgänglig för massorna, till lanseringen av iPhone, som revolutionerade mobil kommunikation. Genom att kombinera teknologisk innovation med estetisk känsla och mänsklig insikt, skapade Jobs produkter som inte bara var tekniskt framstående, utan också meningsfulla och inspirerande för användarna. Hans vision om teknologins humanism fortsätter att forma hur vi ser och interagerar med teknologin idag.

En Fusion av teknologi och vision

Steve Jobs, NeXT och World Wide Web är sammanflätade i en historia om vision, innovation och människans kreativitet. Jobs' arbete med NeXT visar hans otroliga förmåga att förstå teknologins framtid och hur den kunde forma mänskligheten.

Den NeXT-dator som Tim Berners-Lee använde för att skapa webben står som en symbol för en tid när gränserna för vad som var möjligt ständigt sköts framåt. Det är en berättelse om mod, vision och genialitet.

Tim Berners-Lee’s NeXT machine; Source: CERN

Sir Tim Berners-Lee är den brittiska ingenjören och forskaren som ofta tillskrivs som uppfinnaren av World Wide Web (WWW). Hans arbete har varit fundamentalt för dagens digitala landskap och har omformat hur människor kommunicerar, delar information och gör affärer över hela världen.

Tim Berners-Lee och WWW

Tim Berners-Lee arbetade på CERN, Europas kärnforskningsorganisation, under 1980-talet. Där kom han med idén att skapa ett globalt hypertextsystem, som skulle göra det möjligt att länka och nå information över Internet. Han skrev sitt första förslag för systemet 1989 och fortsatte att utveckla idén under de närmaste åren. 1990 implementerade han de första framgångsrika kommunikationerna mellan en HTTP-klient och server via Internet, vilket blev grunden för World Wide Web. Hans vision om ett öppet, länkat informationssystem har möjliggjort en ny era av global anslutning och informationsfrihet.

NeXT-datorn

En viktig del av denna tidiga utveckling var NeXT-datorn som Berners-Lee använde. NeXT var ett företag som startades av Steve Jobs efter hans avgång från Apple, och NeXT-datorerna var kända för sin framstående grafik och bearbetningskraft.

Berners-Lee använde en NeXT-dator för att skapa den första webbläsaren och webbservern. Han skrev den första webbläsaren, som han kallade "WorldWideWeb" (senare omdöpt till Nexus), på just denna NeXT-maskin. Den hade ett grafiskt användargränssnitt som tillät användare att redigera och länka hypertextdokument, vilket var en nyhet vid den tiden. Det faktum att han utförde mycket av detta arbete på en NeXT-dator visar den teknologiska innovation som var möjlig vid denna tidpunkt och hur samarbete mellan olika områden och teknologier kan leda till genomgripande förändringar.

Den första webbplatsen som Berners-Lee skapade var en informationsportal för CERN, och den var tillgänglig på CERNs intranät 1990 och blev offentligt tillgänglig via Internet 1991. Hans arv fortsätter att påverka hur vi använder och uppfattar Internet idag. Hans arbete med WWW och NeXT-datorn spelar en central roll i den teknologiska historia som har format vår digitala värld.

Liknande läsning

Apples fokus på AI: nyttig användning framför flashiga funktioner
Apple står inför en viktig utmaning: att göra AI användbar och inte bara flashig. Här är några viktiga insikter från...
WWDC 2024: Viktiga nyheter och uppdateringar samt förväntningar
WWDC 2024 har väckt stor uppmärksamhet med sina många nyheter och uppdateringar. Här är några av de största höjdpunkterna: iOS...
Den fascinerande historien om @-tecknet på svenska tangentbord
I den digitala eran har @-tecknet blivit ett oumbärligt symbol, särskilt i e-postadresser och sociala medieanvändarnamn. Men visste du att...